Forma de constituire

Patronatul este constituit in conformitate cu prevederile Legii Dialogului Social 62/2011 ca persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial, apolitica si independenta fata de autoritatile publice.

Patronatul este persoana juridica de drept privat, fara scop lucrativ, independentă față de autoritățile publice, partidele politice (apolitică) și sindicate, functionand in baza Legii nr. 62/2011 privind dialogul social.