Scopul

Patronatul este constituit in scopul reprezentarii – in conformitate cu Statutul si cu legea – la nivel national si international a intereselor membrilor, astfel incat:

a)    sa castige puterea de reprezentare a entitatilor de garantare de tip IFN in Romania si/sau international;

b)    sa permita desfasurarea activitatilor statutare in conformitate cu principiile economiei de piata libera;

c)    sa promoveze relatii de cooperare cu autoritatile publice, sindicatele, si alte persoane juridice si fizice cu care interactioneaza potrivit scopurilor sale;

d)    sa promoveze activitatea desfasurata de membrii sai, in scopul crearii unei imagini bune a membrilor si chiar a imbunatatirii acesteia, precum si construirea unei perceptii publice pozitive asupra activitatii membrilor.

Patronatul depune toate eforturile pentru a dobandi reprezentativitate la nivel national, fie direct, fie prin afilierea la alte entitati, federatii sau confederatii, precum si pentru a initia si dezvolta relatii de cooperare cu alte organizatii similare sau autoritati, din Romania si/sau din strainatate.

Principalele scopuri ale Patronatului sunt:

a)    sa dea membrilor o voce colectiva, mai eficienta atat pe plan national si/sau extern;

b)    reunirea companiilor care activeaza conform unei bune guvernante corporative, a eticii de afaceri, celor mai bune practici, precum si principiilor economiei de piata libera;

c)    cooperarea cu organizatii similare (din tara si/sau externe) avand arii de interes comune si/sau convergente.

d)    crearea unei imagini corecte asupra activitatii si produselor oferite de membri.

Activitati

Pentru realizarea scopurilor, Patronatul poate realiza urmatoarele activitati:

 1. Promovarea comunicarii, cooperarii si a dialogului social cu autoritatile din Romania, in calitate de partener de dialog recunoscut in baza Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala si a Legii nr. 62/2011 privind dialogul social;
 2. Sprijinirea libertatii de actiune a membrilor, pentru dezvoltarea si cresterea eficientei economice a acestora;
 3. Promovarea concurentei loiale pentru a asigura oportunitati egale membrilor;
 4. Incurajarea si stimularea cooperarii intre membri, precum si a celei cu autoritatile pentru identificarea si eliminarea obstacolelor care pot aparea in relatiile cu publicul, clientii, investitorii etc;
 5. Medierea (extrajudiciara) a neintelegerilor / eventualelor litigii intervenite intre membri;
 6. Construirea increderii publicului in produsele financiare – in special in cele reprezentate de scrisorile de garantie si creditele acordate de Institutiile Financiare Nebancare („IFN”), precum si cele ale Institutiilor de plata si cele ale Institutiilor emitente de moneda electronica (tipul de institutie financiara in care sunt organizati membrii), prin aparitia de mesaje, comunicate si articole in presa (pe hartie sau online), postarea de materiale video, audio etc;
 7. Contributia la informarea si educarea consumatorului de servicii financiare prin actiuni concrete si specifice;
 8. Actiuni de promovare si cunoastere de catre autoritati, potentiali parteneri de afaceri a produselor de garantare si a serviciilor pe care le pot presta membrii;
 9. Formator de opinie, in special in domeniul scrisorilor de garantie acordate de IFN;
 10. Promovarea celor mai bune practici in domeniu si al conformitatii in raport cu cadrul de reglementare si supraveghere privind specificul activitatii IFN, al Institutiilor de plata si al Institutiilor emitente de moneda electronica;
 11. Facilitarea schimbului de idei si opinii intre membri, in scopul identificarii si promovarii intereselor comune;
 12. Emiterea de luari de pozitie cu privire la proiectele sau initiativele legislative / de reglementare care vizeaza activitatea membrilor sau a Patronatului insusi. Contributia (cu expertiza profesionala, informatii si apecte practice din domeniu) la initierea, intocmirea si promovarea de noi legi si reglementari, sau la modificarea celor deja existente, inclusiv intocmirea de puncte de vede si/sau documente tehnice in folosul membrilor;
 13. Cresterea standardelor profesionale si a cunostintelor in domeniul financiar din Romania, prin realizarea de programe de instruire, formare profesionala si obtinerea de certificari precum cele derulate de entitati precum Institutul Bancar Roman (IBR) etc;
 14. Stabilirea de standarde de etica si de mecanisme de supraveghere a eticii activitatilor membrilor, aliniate cerintelor specifice legale;
 15. Contractarea si distributia de analize de piata, studii de impact si/sau de referinta, publicatii, etc cu privire la aspecte ale activitatii specifice a membrilor;
 16. Strangerea de fonduri si gestionarea acestora pentru atingerea scopurilor si obiectivelor Patronatului;
 17. Cooperarea cu organizatiile internationale sau cu alte entitati avand scopuri si activitati similare;
 18. Organizarea si participarea la intruniri, simpozioane, seminarii, cursuri, mese rotunde etc;
 19. Realizarea unei pagini de internet – un mijloc pentru atingerea scopurilor si desfasurarea obiectului de activitate al Patronatului.
 20. Realizarea de actiuni care pot fi utile scopurilor si obiectivelor legale si legitime, in baza unei hotarari a Consiliului Director sau a Adunarii Generale.

Dobandirea calitatii de membru (al Patronatului Garantilor din Romania)

Orice entitate infiintata si autorizata in mod legal ca IFN, institutie de plata, institutie emitenta de moneda electronica poate dobandi calitatea de membru.

Candidatul inainteaza Consiliului Director o cerere scrisa de admitere ca membru (membru adenrent) + declaratie ca recunoaste si accepta prevederile si conditiile Statutului.

Admiterea se face prin hotararea Consiliului Director – decizie de adminitere sau respingere a cererii.

Decizia Consiliului se va lua pe baza unui referat (scris sau verbal) intocmit de catre un membru al Consiliului Director, care va cuprinde o scurta descriere a candidatului si a activitatii acestuia, a pozitiei pe piata, a situatiei reputationale etc.

Candidatul respins poate cere revizuirea deciziei Consiliului Director, in cadrul primei sedinte a Adunarii Generale, decizia urmand a fi definitiva.

FORMULAR DE ADEZIUNE SI INSCRIERE

Organele de conducere

Organele de conducere ale Patronatului sunt:

 1. Adunarea Generala;
 2. Consiliul Director (3 membri – 1 Presedinte si 2 Vicepresedinti);
 3. Presedintele – Presedintele Consiliului Director are titlul de Presedinte al Patronatului

La nivelul Patronatului functioneaza:

 1. Trezorierul;
 2. Secretariatul;
 3. Cenzorul
 4. Comitele de lucru;