Dobandirea calitatii de membru (al Patronatului Garantilor din Romania)

Orice entitate infiintata si autorizata in mod legal ca IFN, institutie de plata, institutie emitenta de moneda electronica poate dobandi calitatea de membru.

Candidatul inainteaza Consiliului Director o cerere scrisa de admitere ca membru (membru adenrent) + declaratie ca recunoaste si accepta prevederile si conditiile Statutului.

Admiterea se face prin hotararea Consiliului Director – decizie de adminitere sau respingere a cererii.

Decizia Consiliului se va lua pe baza unui referat (scris sau verbal) intocmit de catre un membru al Consiliului Director, care va cuprinde o scurta descriere a candidatului si a activitatii acestuia, a pozitiei pe piata, a situatiei reputationale etc.

Candidatul respins poate cere revizuirea deciziei Consiliului Director, in cadrul primei sedinte a Adunarii Generale, decizia urmand a fi definitiva.

FORMULAR DE ADEZIUNE SI INSCRIERE

Organele de conducere

Organele de conducere ale Patronatului sunt:

  1. Adunarea Generala;
  2. Consiliul Director (3 membri – Presedinte , Secretar General, Director Executiv);
  3. Presedintele – Presedintele Consiliului Director are titlul de Presedinte al Patronatului

La nivelul Patronatului functioneaza:

  1. Trezorierul;
  2. Secretariatul;
  3. Cenzorul
  4. Comitele de lucru;